کلیه محصولات مرتبط با لوازم آزمایشگاهی شامل: انواع میکروسکوپ ، استریو میکروسکوپ (لوپ) ، لام خام ، لام جانوری و گیاهی ، انواع دماسنج ، انواع رطوبت سنج ، ترازو و سایر لوازم مرتبط در این بخش درج میشوند.

تخفیف!
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۲۴۵,۰۰۰ تومان ۱۸۵,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱۰۵,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۴۵,۰۰۰ تومان
ناموجود
ناموجود
ناموجود
۰ تومان
ناموجود
ناموجود