در این بخش انواع آهنربا و انواع مگنت شامل: انواع آهنربای آموزشی ؛ آهنربای نئودیمیوم ؛ مگنت استیرر ؛ مگنت تخته وایت برد ؛ آهنربای نعل اسبی ؛ آهنربای یو شکل , آهن ربای سکه ای , آهنربای گرد , آهن ربای U شکل , مگنت مکعبی , آهنربای تخت , آهنربای سکه ای , مگنت رینگی , آهن ربای آزمایشگاهی , آهنربای رینگی , مگنت نئودیمیوم و امثال اینها درج میشود.

در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد