شماره حساب ها:

 

شماره حساب یا شماره کارت پس از ثبت سفارش ، در آخرین صفحه ثبت سفارش ، به شما نمایش داده میشود.

خواهشمندیم مراحل ثبت سفارش را تا انتها تکمیل فرمائید.